Crayon Shin-Chan: Arashi o Yobu Enji - Super Famicom (Japan)

Bandai

$19.99 USD
Condition
+
-

Crayon Shin-Chan: Arashi o Yobu Enji is an Action game, developed by Sun L and published by Bandai, which was released in Japan in 1993.

Product Details

  • Name: Crayon Shin-Chan: Arashi o Yobu Enji
  • Platform: Super Famicom
  • Genre: Action > Platformer > 2D
  • Developer/Publisher: Bandai
  • Release Date: 1993-07
  • Item ID: SHVC-KU
  • Item Code: 4902425397122
  • Franchise: Crayon Shin-Chan